Odak Kimya Endüstrisi Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

E-Bülten Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, Odak Kimya Endüstrisi Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. (“Odak”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://www.pantoneturkiye.com/ internet sitesinin E-Bülten bölümünden bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Odak tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni ile Odak’ın kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

İşbu İnternet Sitesi,  Odak Kimya Endüstrisi Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. ticari unvanıyla tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Odak Kimya Endüstrisi Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

Odak’ın E-Bülten abonesi olmak isteyen kullanıcıların, taleplerini iletebilmek amacıyla https://www.pantoneturkiye.com/ alan adlı internet sitesinin E-Bülten bölümünde bizimle paylaşabilecekleri bir alan oluşturduk.

İşbu alan üzerinden bizimle paylaşacağınız kişisel verinizi, tarafınızın e-bülten aboneliğini gerçekleştirmek ve bunun sonucunda kampanya ve yeniliklerden haberdar olmasını sağlamak amacıyla işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, talebiniz hakkında işlem yapabilmek için, gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan tedarikçilerimiz ile ve bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla ve iletiniz kapsamında işlem yapabilmek amacıyla gerekli olması halinde diğer Hun Grup Şirketleri ile ve yine gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz talebiniz hakkında “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebi ile otomatik yollarla işlenmektedir.

 1. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 1. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 3. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

 1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
 2. e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
 4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Odak Kimya Endüstrisi Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.